torsdag 12 november 2009

Retorik och Ett vidgat språkbegrepp

Det var intressant att höra under retorik föreläsningen hur retorik egentligen kom till vilket fick mig att fundera över hur jag egentligen talar. Kroppspråk och gester hör också dit vilket jag ska försöka att iaktta nästa gång jag för en diskussion med någon för att få en djupare information om detta.

Fick bra tips om hur man ska tala, att använda sig av förtroende, förnuft och publikens känsla. Jag tror att detta påverkar hur mycket publiken egentligen lyssnar och engagerar sig i vad talaren har att säga. Av egna erfarenheter skulle jag haft dessa tips tidigare, när jag skulle hålla 5 minuters tal i gymnasiet tillexempel. Fick även bra tips på hur jag skulle kunna förbereda mig inför ett tal vilket jag tror att jag kan ha användning i framtiden.

Viktigast är nog att hitta sin egen roll som talare, se till att publiken får intresse för vad jag vill få fram. Att engagera sig själv i ämnet och visa detta. För mig är det svårt att visa intresse för ett ämne som personen som håller föreläsningen inte göra. Det är inte heller fel att visa sina egna åsikter och ta emot argument från publiken. Detta anser jag ger mig bara mer kunskap och tillsammans med dessa åsikter kan jag få en fördjupas kunskap.

Under föreläsningen ett vidgat språkbegrepp fick jag veta hur man kan använda språk på olika sätt och även lite insikt i vilka ljud som förekommer i språket. Varför man använder språket har jag inte riktigt tänkt på, men de exempel som togs upp stämde rätt bra in. Att jag pratar för att få ut mina tankar och känslor med mera.

De olika "ljuden" som man använder i språket var för mig svårt att förstå. Det var en del svåra ord och jag kände att det inte var lätt att hänga med.

Det med att unga och äldre människor oftast använder sig av olika språk var rätt intressant. Att unga använder sig utav närhet- och engagemangstilen och de äldre av respekt- och hänsynsstilen. Lite underligt egentligen hur det har blivit så. Visserligen använder sig inte alla unga av detta språk men jag tycker själv att det känns igen. Kanske har de yngre människorna lättare för att visa engagemang men det behöver dock inte vara på ett hänsynslöst sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar