onsdag 25 november 2009

Uppsats och process

Hej alla! Kanske är det fortfarande någon som undrar över vad den slutgiltiga uppsatsen ska handla om? Maj har formulerat det på ett ganska öppet sätt, så alla kan nog komma på något att skriva om som intresserar dem? Hoppa det! Det behöver inte handla om barn och elever bara för att det rör verksamheten. Ni kan skriva om kommunikation med kollegor, i arbetslaget, med föräldrar eller med ledningen.

Intressanta ämnen som Maj har föreslagit är t.ex. retoriken på föräldramötet, digital kommunikation med text och bild i arbetslagsutveckling, barns talspråkliga utveckling och samlingspraktiken.

Som Maj nog har påpekat kan ni först bestämma er för verksamhetsinriktning. Det är stor skillnad på förskola, grundskola och gymnasium. Därefter kan ni fundera över språk, talspråk, skriftspråk, kroppsspråk... vad ni tycker är intressant och vilken typ av kommunikation. Sist av allt språket och kommunikationens betydelse för lärandet - vems lärande, vad, hur varför? Hoppas att detta ger lite ledning! Det ska bli kul att träffas igen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar